Alkol nedir ?

Standard

Alkol genellikle mayalanmış ürünlerin damıtılmasıyla elde edilir ve sözcük genellikle şıra veya şaraptan damıtma yoluyla elde edilen «*şarap ispirtosu Bu sıvılarda bulunan saf alkol yüzdesine derece adı verilir. Bu derece birada yüzde 2’den 5’e; şarapta yüzde 8’den 15’e; rakılarda yüzde 60’tan yüzde 100’e kadar değişebilir. Derece ne kadar yüksek olursa boğazdaki yanma duygusu ve vücudu kaplayan sıcaklık izlenimi de o kadar fazla o-lur.
Eskiden ilkel imbikler’de çekilerek Alkol renksiz, hoş kokulu acı bir sıvıdır. Donma derecesi -80, kaynama derecesi 78’dir. Çok iyi yanar ve ısı verir. Bazı füze motorlarında yakıt olarak kullanılır. Eritici özelliği vardır, bu bakımdan, lavantacılıkta, kolonya ve parfüm yapımında işe yarar. Ayrıca vernik ve cila, patlayıcı madde,sunî elyaf, ilaç yapımında büyük ölçüde kullanılır. Alkol, en eski çağlardan beri keyif verici madde olarak içilir. Bundan dolayı, yakıt olarak kullanılan alkol içilmesin diye maviye boyanır (ispirto).
Kimyanın gelişmesiyle alkol daha geniş bir kapsam kazanmış, etil alkolünkine benzeyen kimyasal bileşime sahip cisimlerin hepsine birden verilen cins adı olmuştur.

Türkçeye Fransızca alcool sözcüğünden geçen alkolün kökeni Arapça al-kuhl (kara toz) sözcüğüdür.Arapçada kuhl denen madde sürme yapımında kullanılan antimon sülfat ve kurşun sülfattır.

Alkoller kimyasal yapılarına göre değişiklik gösterirler.

KIMYASAL YAPILARINA GÖRE ALKOL ÇEŞİTLERİ

Mono alkollerin adlandırılması

Türediği parafinin sonuna ol – eki veya alkilin isminden sonra “alkol” kelimesi getirilerek adlandırılırlar:

CH3-OH metanol (metilalkol) (Odun ruhu)

C2H5-OH etanol (etil alkol)

C3H7-OH propanol (propil alkol)

C4H9-OH butanol (butil alkol)

Bizi ilgilendiren konu ETİL ALKOLDÜR.

ETİL ALKOL

Vücutta metabolize olabilen tek alkol türüdür. ayrıca metil alkol zehirlenmelerinde panzehir olarak kullanılır.Metil alkol alkolu metabolize eden enzimleri meşgul ederek bu süre içinde metil alkolün vücuttan uzaklaşmasını sağlar. çünkü Vücuda asıl zehirli olup atılamayan ürün metil alkol değil, vücutta metil alkolden oluşan formaldehittir. Oysa etil alkolden oluşan asetaldehit vücuttaki aldehit dehidrojenaz enzimi tarafından metabolize edilip atılır. Sanayide üretilmiş olan ilk arabaların çalışmasında etil alkol kullanılmıştır. Sanayideki etil alkolün üretimi etan gazının sülfürik asit eşliğinde suyun içinde çözülmesiyledir.

FERMANTASYON NEDİR ?

Fransız kimyageri Louis Pasteur 1857’de fermantasyon etmeninin canlı maya hücreleri olduğunu bulmuştur.Aynı zamanda kuduz aşısı ve pastörizasyon yönteminide bulmuştur.

Mikrobiyolog ve kimyagerdir.

1907 Nobel Kimya Ödülünü kazanan Eduard Buchner, fermantasyonun canlı hücrelere has bir olay olmadığını, maya hücrelerinin parçalanması sonucu elde edilen öz suyun da fermantasyon gücüne sahip olduğunu göstermiştir.

FERMANTASYON NEDİR ?

Fermantasyon ya da Mayalanma, bir maddenin bakteriler, mantarlar ve diğer mikroorganizmalar aracılığıyla, genellikle ısı vererek ve köpürerek kimyasal olarak çürümesi olayıdır.

Fermantasyon terimi biyokimyada oksijen yokluğunda enerji üreten reaksiyonlar için kullanılmasına karşın, gıda sanayisinde daha genel bir anlam taşır, mikroorganizmaların oksijen varlığında yaptığı parçalama reaksiyonlarını da kapsar (sirke fermantasyonu gibi). Biyoteknolojide bu terim daha da genel kullanılır ve büyük tanklarda büyütülen mikroorganizmalara yaptırılan her türlü üretime (proteinler dahil) fermantasyon denir.

ETANOL FERMANTASYONU

Etanol fermantasyonu alkol ve ekmek yapımında kullanılır. Ekmek hamurunda bulunan maya hücreleri yeterince oksijen alamadıklarından bu yolla alkol ve karbon dioksit üretirler. Sıcaktan dolayı alkol buharlaşır, karbon dioksit ise hamur için kabarcıklar oluşturarak ekmeğin kabarmasını sağlar. Etanol fermantasyonu alkollü içeceklerin üretiminde de kullanılır. Oksijensiz kalan maya hücreleri nişastalı tohum veya sebzelerdeki (buğday, mısır, patates, arpa) şekeri fermante ederek alkol açığa çıkmasına neden olurlar.

Damıtma, iki veya daha fazla bileşen içeren bir karışımın ısıtılıp, buhar ve sıvı faz oluşturmak suretiyle daha uçucu bileşence zengin karışımların elde edilmesini sağlayan ayırma işlemidir. Distilasyon işlemi sırasında, buhar faz daha uçucu olan A bileşeni tarafından zenginleşirken, sıvı faz ise kaynama sıcaklığı daha yüksek olan B bileşenince zenginleşir.

Diğer bir tanımlama ile; tüm bileşenlerinin uçucu olmak zorunda olduğu, yüksek oranlarda ayırmaya izin veren bir çeşit ayırma prosesidir. İki veya daha fazla bileşenli sıvı karışımlarının ısıtılıp buhar ve sıvı faz oluşturulması suretiyle, daha uçucu bileşence zengin karışımların elde edilmesine denir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir